Matkailuhankkeet

Luumäen kunnassa on ollut lähivuosina sekä menossa parhaillaan useita matkailun kehittämiseen ja  siihen liittyvän infrastrukturin parantamiseen keskittyviä kehittämis- että investointihankkeita. Yhteisenä teemana on ollut Itsenäisyydentie, Kivijärvi ja Salpalinja.

Hankkeet ovat olleet joko Luumäen kunnan, kunnassa olevien toimijoiden mm. Kotkaniemi-säätiön tai useamman kunnan yhteishankkeita. Hankkeita tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja alasivuilla. Kuvassa Kivijärvi Risulahden rannalta kuvattuna.

Kivijärveä Risulahden rannasta.