Siirry pääsisältöön

Nuoriso

Luumäen nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa Taavetin (Jemma) sekä Jurvalan (Toukola) nuorisotiloissa 3.–6.-luokkalaisille ja 7lk.–20-vuotiaille nuorille. Nuorisotoimen Facebook- ja Instagram-sivuilta löydät viikoittain päivittyvät tiedot nuorisotilojen aukioloista, retkistä ja tapahtumista. 

Tarkoituksenamme on aktivoida ja osallistaa nuoria päihteettömässä ja päihteettömyyteen tukevassa ympäristössä.  Kesäisin järjestämme leirin, syksyisin Syysjyräyksen sekä mahdollisuuksien mukaan retken nuorten toivomaan kohteeseen ja lukuvuoden aikana toimivan liikunnallisen iltapäiväkerhon 1.–2.-luokkalaisille.

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään. Nuorten oma mielipide toiminnastamme on meille tärkeää ja keräämmekin palautetta joka vuosi ja kehitämme toimintaamme sen mukaan. Olemme mukana etsivässä nuorisotyössä, Kaakonkulman nuorisotyön kehittämishankkeessa, ehkäisevässä päihdetyössä, liikenneturvatyöryhmässä sekä lasten- ja nuorten moniammatillisessa yhteistyöverkostossa.

Nuorisotilat ovat auki peruskoulun lukuvuoden mukaisesti eli kesäisin nuorisotilat ovat kiinni. Leiri pidetään pääosin kesäkuussa ja heinäkuussa ei juuri toimintoja ole.

Teemme yhteistyötä liikuntatoimen, seurakunnan nuorisotyön, naapurikuntien sekä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Nuorisotoimen työntekijöiden toimisto löytyy kunnantalolta.

Nuorisotoimen työntekijät löytyvät myös facebookista: Sanna Nuorisotoimi ja Cilla Nuorisotoimi.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea ja alle 29-vuotiaita nuoria heidän elämänlaatunsa parantamiseksi. Katso lyhyt esittelyvideo etsivästä nuorisotyöstä.

Työ kohdistuu kokonaisvaltaisesti nuoren eri elämänalueisiin ja sitä tehdään yhteistyössä muiden nuoren ympärillä toimivien viranomaisten tai nuorta muuten lähellä olevien aikuisten (sosiaalisen verkoston) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa ja koordinoida asiakkaalle kuuluvia palveluita sekä yhdistää ammatillista osaamista ja voimavaroja asiakkaan hyväksi.

Yhteys etsivään on maksuton valtakunnallinen palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Etsivään nuorisotyöhön voi edelleen olla yhteydessä myös muilla tavoin esim. suoralla kontaktilla, puhelimitse tai sähköpostilla. Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista, ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Mitä varten yhteydenottojärjestelmä on olemassa?

Yhteys etsivään -palvelun tarkoitus on välittää nuorisolaissa (1285/2016) mainittujen viranomaisten, nuoren itsensä ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen yhteydenottopyyntö sähköisesti nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni apua ja tukea tarvitseva nuori pääsee viipymättä palvelujen ja muun tuen piiriin ja nuorten osallisuutta voidaan lisätä ja syrjäytymistä vähentää.

Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee etätyöpainotteisesti ja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 8:00-16:00. Asiakkaita kohdataan myös ajanvarauksella. 

Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse, huoltaja tai yhteistyökumppani puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä toimipisteessä.

Etsivä nuorisotyöntekijä Luumäki, Lappeenranta
Pertti Haiko
p. 040 173 2783
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Yhteystiedot tallennetaan etsivän nuorisotyön asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä on Lappeenrannan kaupunki. Yhteystietoja käytetään etsivässä nuorisotyössä nuoren tavoittamiseksi. Työtä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on nuoren ohjaaminen sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään, sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa rekisterinpitäjältä.

Yhteystiedot

Nuorisotyön yhteisöpedagogi
Sanna Montonen
040 532 7531

Nuoriso-ohjaaja
Cilla Kurkaa
040 712 3736