Skip to main content

Tietosuojaselosteet

Asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kunnan ylläpitämien, henkilötietoja sisältävien rekistereiden tietoja käytetään palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tarkastus- ja korjaamispyynnöt

Rekisteritietojen tarkastus- ja korjaamispyynnöt voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjallisesti. Tietojen käsittelyaika on n. 2 – 4 viikkoa.

Sähköiset tarkastus- ja korjaamispyyntölomakkeet löytyvät täältä. Niiden täyttö vaatii vahvan tunnistautumisen eli verkkopankkitunnukset.

Lomakkeet ovat myös tulostettavissa sivun alalaidassa (Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomake). Toimitettaessa lomaketta tulee varautua tunnistamiseen (henkilökortti tai passi tms. mukana). Lomakkeet tulee toimittaa henkilökohtaisesti kunnantalon asiakaspalvelupisteeseen osoitteeseen Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus (rekisteritietojen tarkastuspyyntö)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

Tietojen oikaisu ja poistaminen (rekisteritietojen korjaamisvaatimus)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita. 

Hallintopalveluiden tietosuojaselosteet löytyvät alta.

Liitetiedostot: 

  •  Toimittajarekisterin tietosuojaseloste (pdf)
  •  Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste (pdf)
  •  Palvelussuhderekisterin tietosuojaseloste (pdf)
  •  Luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste (pdf)
  •  Ek-verkkoasiointipalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)
  •  Dynasty-asianhallintajärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)
  •  Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Liitteet.