Skip to main content

Avoimet työpaikat

Luumäki on maaseutumainen kunta Etelä-Karjalassa, Kaakkois-Suomessa. Kunnassa asuu noin 4500 asukasta viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä toimivien palveluiden äärellä keskellä kaunista ja puhdasta luontoa. Meille tärkeitä ja tervetulleita ovat lähes 7500 vapaa-ajan luumäkeläistä, jotka tulevat Etelä-Karjalan maakunnan ulkopuolta.

Luumäen kunnassa avoinna olevat työpaikat ilmoitetaan kunnan kotisivuilla. Lisäksi tarvittaessa lyhennetty ilmoitus julkaistaan sanomalehdessä.
Avoimen työpaikkahakemuksen pääset täyttämään sähköisesti KuntaRekry -linkistä. Ilmoita hakemuksessasi selkeästi millaisiin työtehtäviin olet hakemassa, sillä avoimet hakemukset toimitetaan sen perusteella eri yksiköihin.

Työllisyyspalvelut auttavat työnhakuun liittyvissä asioissa niin työnhakijoita kuin yrityksiäkin.

            

Ilmoittaudu sijaisrekisteriimme


Haemme tarpeen tullen sijaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja sivistystoimen muihin tehtäviin. Sijaisuustarpeen ilmetessä olemme yhteydessä sopiviin hakijoihin, jotka ovat ilmoittautuneet sijaisrekisteriimme. Ilmoittaudu tai päivitä rekisterissä olevia tietojasi Kuntarekryssä.

Lisätietoja antavat sivistystoimen esihenkilöt.

 

 

Linkit avoimiin työpaikkoihin:
Kuntarekry
Työvoimatoimisto - avoimet työpaikat
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat Luumäen kunnassa

 • 15.7.2024 7.00 Matemaattisten aineiden lehtori

  Perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka yläkoulussa.

  Luumäen kunnassa on avoinna olevaan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka.

 • 15.7.2024 7.00 Päiväkodin johtaja

  Luumäen kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut hakee joukkoonsa johtamiskokemusta omaavaa, kehittämishaluista ja yhteistyökykyistä päiväkodin johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2024 lukien. Johtajan tehtävänä on vastata kunnan kahden varhaiskasvatuksen yksikön toiminnasta, pedagogisesta johtamisesta sekä hallinnollisesta työstä.

  Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn sekä tilaisuuden kehittää varhaiskasvatusta yhdessä osaavan henkilöstön kanssa. Tukenasi on sivistys- ja hyvinvointijohtajan vetämä varhaiskasvatuksen johtoryhmä. Ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta tarjotaan tarpeen mukaan riittävästi. Arvostamme työyhteisötaitoja ja suoritettua esimieskoulutusta.

  Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan § 75 siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (45000020).

 • 8.7.2024 11.51 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Etsimme Luumäen varhaiskasvatukseen sijaisia eri mittaisiin sijaisuuksiin. Sijaisen tarve voi olla etukäteen tiedossa (esimerkiksi koulutusten tai vuosilomien tuuraukset) tai äkillinen, samana päivänä tuleva sijaisuus. Tarve sijaisille on ympäri vuoden. Sijaisuuksia on sekä Taavetin että Jurvalan päiväkodissa.

  Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus, mutta opiskelijat ja muut alalle soveltuvatkin huomioidaan. Kokemus työskentelystä varhaiskasvatuksessa katsotaan eduksi.

  Tarjoamme sinulle positiivisen ja joustavan työympäristön, jossa tehdään työtä sydämellä, ammatillisuutta unohtamatta.

  Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n tai OVTES:n mukaisesti.

 • 8.7.2024 10.35 Varhaiskasvatuksen opettaja

  Etsimme varhaiskasvatuksen opettajaa alle 3-vuotiaiden ryhmään Jurvalan päiväkotiin ajalle 1.9.- 20.12.2024.

  Jurvalan päiväkodissa on kolme ryhmää. Päiväkotimme sijaitsee luonnon rauhassa Kangasvarren koulun yhteydessä. Päiväkotimme on pieni yksikkö, joka toimii joustavasti hyvin toimivissa, 2009 valmistuneissa tiloissa. Lähiluonto antaa mahdollisuuksia monenlaisiin seikkailuihin. Päiväkodin käytössä on mm. koulun suuri liikuntasali.

  Miksi liittyä joukkoomme?

  Meille on tärkeää, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään. Haluamme myös varmistaa, että jokainen lapsi kokee kuuluvansa ryhmään ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan arkeensa päiväkodissa. Viimeisen asiakaskyselyn tulokset osoittivat perheiden olevan erittäin tyytyväisiä päiväkotimme toimintaan.

  Mikä tekee päiväkodistamme erityisen?

  Tarjoamme sinulle työyhteisön, jossa on hyvä, yhteisöllinen ja ammatillinen ilmapiiri sekä mahdollisuus hyödyntää ja kehittää omaa osaamistasi. Meillä ei myöskään jätetä ketään yksin: huomioimme suhdelukujen toteutumisen ryhmäkohtaisesti ja kokopäiväisesti!

  Henkilökunnan täydennyskoulutuksiin halutaan panostaa. Toivommekin sinulta kehittämismyönteisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta. Yksikössämme huolehdimme SAK-ajan toteutumisesta ja pidämme säännöllisesti peda-tiimejä yhteisen toiminnan kehittämiseksi ja pedagogisen puheen lisäämiseksi.

  Meillä pääset vaikuttamaan ja kehittämään koko päiväkotimme pedagogiikkaa yhdessä muiden kanssa, unohtamatta Luumäen kuntastrategian arvoja; luovasti, lämmöllä, luotettavasti!

  Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös hakijat, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja.

  Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rikostaustaotetta lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

  Tule mukaan osaavaan joukkoomme!

 • 8.7.2024 8.00 Luokanopettaja

  Taavetin alakoulun 5.luokan luokanopettajan tehtävät lukuvuonna 2024-2025.