Siirry pääsisältöön

Matkailuhankkeet

Luumäen kunnassa on ollut lähivuosina sekä menossa parhaillaan matkailun kehittämiseen ja siihen liittyvän infrastrukturin parantamiseen keskittyviä kehittämis- että investointihankkeita. Yhteisenä teemana on ollut Itsenäisyydentie, Kotkaniemi, Kivijärvi, Väliväylä ja Salpalinja.

Hankkeet ovat olleet joko Luumäen kunnan, kunnassa olevien toimijoiden mm. Kotkaniemi-säätiön tai useamman kunnan yhteishankkeita. Hankkeita tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

Väliväylän melontareitin rakentaminen 2022-2024

Väliväylän melontareitin väliraporttia pääset lukemaan klikkamalla tähän

Luontomatkailuun ja lähiympäristöön tutustuminen on lisännyt kävijöitä eri reiteillä ja kohteilla viime vuosina. Hankkeen tavoitteena on edistää lähialueella tapahtuvaa matkailua ja valmiiden reittien ohella tarjota mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Rakentamisen kohteena on Väliväylän melontareitin taukopaikkojen ja opastuksen parantaminen. Toteuttamisalueena on Lappeenranta, Taipalsaari, Lemi ja Luumäki.

Hankkeessa toteutetaan Väliväylän melontareitin rakenteiden päivitystä ja uusia taukopaikkoja Lappeenrannasta Kouvolaan johtavan vanhan uittoreitin varrelle. Koko pitkän reitin 130 km läpikulkemisen rinnalle tuodaan lyhyitä päivämatkoja ja erilaisia etappeja ja myös kulkusuunta voi vaihtua. Tämä merkitsee olemassa olevien taukopaikkojen kunnostamista sekä uusien taukopaikkojen ja merkittyjen lähtö- ja lopetuspisteiden rakentamista reitin varrelle, myös kannasten ylitysten sujuvuutta tulee parantaa. Muutamissa uusissa paikoissa myös esteettömyys huomioidaan.

Reitin varren historiaa kerrotaan matkan varrella, Rutolan ylivientilaitoksen suojaamissuunnitelman pohjalta toteutetaan ylivientilaitoksen muuntamon sekä itse laitoksen kunnostusta. Taukopaikkojen tauluissa voidaan lyhyesti kertoa Väliväylän historiasta.  

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022 – 31.12.2024. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Hanke on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on vajaat 500 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022).  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja mukana olevien kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä 2019-2021

Hanke parantaa Luumäen matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvää infrastruktuuria ja vetovoimaisuutta. Osa toimista kohdistuu myös Lemin puolelle. Hankkeessa merkitään Kivijärven veneilyväylät paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön, sekä rakennetaan kaksi venelaituria Kotkaniemeen ja Risulahteen sekä kaksi veneenlaskupaikkaa Hovinniemeen ja Paijainlahteen. Toivottu Kotkaniemen laituri pyritään saamaan käyttöön kesäksi 2020. Kivijärvellä työ alkaa väylien ruoppaamisella ja kivien räjäyttämisellä tarvittavissa kohdissa sekä laitureiden ja veneenlaskupaikkojen teolla.  Seuraavana vuorossa ovat väylien merkitseminen sekä veneilykartan teko.

Itsenäisyydentien osalta alkavan hankkeen tavoitteena on toteuttaa kesäksi 2020 maastoon uudet kohdetaulut, päivittää tiestä kertovat verkkosivut sekä tuottaa jaettavaksi uusi esite. Venyneen päätöksen vuoksi kaikkia kohteita ei voida toteuttaa tämä vuonna lähestyvän talven vuoksi. Uusia kohteita on tulossa Taavetin pohjois- ja länsipuolelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019 – 30.6.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa. Hanke on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kunnan yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus 8500 euroa kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista, loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella. Hanke on rinnakkainen meneillään olevin muiden matkailuhankkeiden kanssa.

Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys- ja matkailukäyttöön 2019-2021

Kesäkuussa 2019 alkanut  Väliväylän melontareitin nykytilan kartoitus on osa alkanutta Salpalinjan ja Väliväylän kehittämishanketta, jossa päivitetään aiemmat Salpapolun reittisuunnitelmat sekä Väliväylän reitin tilanne  ja korjaustarpeet Etelä-Karjalan puolella. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia Luumäen Itsenäisyydentien kohteita, Rutolan kyläpolkua ja Lemin Itsenäisyyden polun kohteita. Salpalinjan linnoitteet ja Väliväylän uittoreitti risteävät sekä Rutolassa että Kivijärven alueella ja osa kohteista on saavutettavissa useammalla eri tavalla. Pitkien maakuntarajan ylittävien reittien lisäksi, aloittelijoille on syytä tarjota palvelupisteistä lähteviä helposti saavutettavia ympyräreittejä ja tutustumista lähialueen kohteisiin.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Luumäen, Lemin ja Lappeenrannan matkailun ja elinkeinojen kehittämistä. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on laatia suunnitelmat investointihanketta varten; laskea kustannusarviot, kerätä tietoa opastustauluja ja materiaaleja varten sekä hakea luvat maanomistajilta. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta oppaille ja matkailutoimijoille kerätyn aineiston pohjalta.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan ja Lemin kuntien kanssa. Hanke on kehittämishanke ja sen kustannusarvio on 124 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Myönnetty tuki on 100 %. Hanke on rinnakkainen muiden alueella menevien matkailun kehittämis- ja investointihankkeiden kanssa.

Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä 2018-2019

Toukokuun alussa 2018 alkoi Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -hanke, jossa etsittiin lisää kohteita Itsenäisyydentielle läntisen Luumäen alueelta. Nyt nostettiin esille vähemmän tunnettuja Väliväylän tuntumassa olevia linnoitteita  ja Hamina-Taavetti -linjan linnoitteita. Hanketta tehtiin yhteistyössä Pajarin Poikien eli JR 16 perinneyhdistyksen kanssa. JR 16 oli linnoittamassa Väliväylän alueella ennen talvisodan syttymistä. Kesän aikana kartoitettiin maastossa omatoimiseen tutustumiseen että opastettavaksi soveltuvia kohteita. Lisäksi etsittiin kohteisiin liittyvää tietoa. Soveltuviin kohteisiin teetetään opastustaulut ja hankitaan mahdollisuukisen mukaan liikenneopasteet jatkohankkeiden myötä.

Hanke päättyi lokakuussa 2019 pidettyyn juhlaan, jossa muisteltiin JR 16 oloaikaa Taavetissa ja sen tekemiä linnoitustöitä vuonna 1939. Juhlaan liittyi myös linnoitustöitä kertova näyttely Taavetin kirjastossa syksyllä 2019.

Hanke toteutettiin Leader-rahoituksella ja se oli luonteeltaan kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Luumäen kunta. Hankkeen toteutusaika 1.5.2018-31.12.2019. Hankkeen osarahoittajia olivat Pajarin Poikien perinneyhdistys ry, Salpalinjan perinneyhdistys, Luumäen Osuuspankki ja Salpa Hotelli/Kivijärven rantakiinteistöt. Lisäksi hankkeessa tehtiin talkootyötä.