Siirry pääsisältöön

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kunta on kuntalaisia varten. Kunnan yhtenä tehtävänä onkin luoda edellytykset asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle kunnan asioissa. Vaikuttaminen ja osallistuminen perustuvat kuntalaisten ja päättäjien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Kuntalaisen osallistumisoikeus ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattu useissa laissa. Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on huolehdittava, että kuntalaisilla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kuntansa toimintaan.

Kuntalaissa on mainittu erilaisia keinoja kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen:

  • Kunnan toimielimiin voidaan valita palvelujen käyttäjien edustajia
  • Kunnan eri osa-alueille voidaan järjestää omaa hallintoa
  • Toimiva tiedottaminen kunnan asioista
  • Kuulemistilaisuuksien järjestäminen
  • Asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa
  • Yhteistyön järjestäminen kuntalaisten kanssa
  • Kuntalaisten oma-aloitteisuuden tukeminen
  • Kunnallisten kansanäänestyksien järjestäminen tarpeen vaatiessa

Kunnan järjestämien mahdollisuuksien ja edellytyksien ohella vaikuttamisen ja osallistumisen kannalta tärkeitä asioita ovat oma aktiivisuus, oikeuksien tiedostaminen ja erityisesti halu vaikuttaa asioihin.

TODO näytetään tuotannossa??