Siirry pääsisältöön

Tiet ja liikenne

Luumäen kunta vastaa Taavetissa sekä Jurvalassa olevien teiden ja katujen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Katuihin ja teihin koskevat palautteet pyydetään toimittamaan kunnanrakennusmestarille. Työajan ulkopuolella välittömästi toimenpidettä vaativat tehtävät välitettävä kunnan päivystäjälle puh. 0400 151 496. 

Valtio puolestaan ylläpitää pääväyliä. Valtion teiden kuntoon liittyen tulee ottaa yhteyttä suoraan Tienkäyttäjä linjaan puh. 0200 2100 tai palauteväylä.fi/aspa.

Luumäen kunta vastaa omien teiden ja katujen katuvalaistuksesta. Katuvalaistukseen liittyvät palautteet pyydetään toimittaa kunnanrakennusmestarille. Työajan ulkopuolella välittömästi toimenpidettä vaativat tehtävät välitettävä kunnan päivystäjälle puh. 0400 151 496. 

Luumäen pyörätiet sijaitsevat Linnalantien, Marttilantien ja Kauppakadun varrella.

Talvikunnossapito:

Luumäen kunnan kadut, tiet ja kevyenliikenteenväylät on kunnossapitoluokiteltu ja sen mukaisesti talvikunnossapito suoritetaan. Pääasiassa kaikki kevyenliikenteenväylät, kadut ja tiet hiekoitetaan. Talvikunnossapitoon sisältyy myös näkemäaluieden, katujen ja teiden penkkojen pienentäminen. Kunta poistaa keväisin hoitovastuullaan olevien katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien hiekoitusmateriaalin. Työt aloitetaan heti, kun sääolosuhteet sen sallivat.

Kesäkunnossapito:

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien kesäkunnossapitoa on vanhojen päällysteiden ja ajoratamerkintöjen uusiminen. Näkemäaluiden raivaaminen on osa kesäkunnossapitoa.  Väylien pesua ja harjaamista tehdään tarpeen vaatiessa myös kesäisin. Vuosittaiset asfaltoinnin pyritään saamaan valmiiksi kesä - elokuun aikana. 

Liitteenä katujen ja teiden vastuujaot.

Yhteystiedot

Kunnanrakennusmestari
Mikko Hiltunen
040 6280 550

Ilta- ja viikonloppupäivystys
0400 151 496

 

Yksityistiet ja kunnossapitoavustukset

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan mitä tie kullekin tuottaa. Osakkaat voivat muodostaa tiekunnan, joka vastaa tien hoitoon liittyvistä asioista. Luumäen kunnan alueella on noin 100 järjestäytynyttä avustusta saavaa yksityistietä ja näillä kunnossapidettävänä n. 320 km tietä.

Yksityisteihin liittyviä viranomaistehtäviä yksityistietoimituksissa hoitaa pääasiassa Maanmittauslaitos. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksista päättäminen kuuluu edelleen kunnan teknisen lautakunnan tehtäviin, jonka se on delegoinut rakennustarkastajalle.

Tiekunnilla ilmoitusvelvollisuus valtiolle

Tiekuntien tulee ilmoittaa tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä Väyläviraston Digiroad-järjestelmään, jonne tulee ilmoittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia. Tietojen ajantasaisuus on ehtona avustusten saamiselle.

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

 

Liikennemerkin sijoittaminen

Pysyvän liikennemerkin pystyttämiseen yksityistielle tarvitaan kunnan suostumus. Asian käsittelee tiekunnan hakemuksesta kunnanrakennusmestari. Hakemus on vapaamuotoinen. Lisää liitteeksi kartta, josta liikennemerkin suunniteltu sijainti käy ilmi.

Kunnossapitoavustukset

Avustusten hakuaika

Avustukset ovat haettavissa 15.5.-15.8.2024. Haku lomakkeella!

Ohjeet avustusten hakemiseen

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.

Kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. 

Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Luumäen kunnan alueella olevaa tienosaa.

Avustushakemus tehdään kunnan sivulta löytyvälle lomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös edellisen vuoden tuloslaskelmasta ja tilintarkastuskertomuksesta.

Avustusten jakoperiaatteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustukset myönnetään valtuuston vuosittain osoittaman määrärahan puitteissa ja Luumäen kunnan avustusohjetta noudattaen.

Linkki avustusohjeeseen

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi

  • auraus- ja hiekoituskulut
  • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
  • vesakon torjunta, liikennemerkkien kunnossapito
  • tienhoitokaluston korjausmenot
  • tietoimituskustannukset
  • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.

Kunnalla on erillinen määräraha ELY-keskuksen tukikelpoisiksi toteamien teiden perusparannushankkeita varten.

Hakemuksen palautus

  • sähköisesti osoitteella kunta@luumaki.fi
  • postitse osoitteella Luumäen kunta/Yksityistieavustukset, Linnalantie 33, 54500 Taavetti
  • toimittamalla kunnantalolle, Linnalantie 33

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lomakkeita saa myös Luumäen kunnantalolta

Valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Tyypillisiä parantamishankkeita ovat esim. siltojen ja rumpujen peruskorjaukset, routavaurioiden korjaaminen sekä tien kantavuutta ja kuivatusta parantavat hankkeet. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on ELY-keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Tietoa avustuksista, yksityisen tien liittämisestä yleiseen tiehen ja yksityisteiden kunnossapidosta löytyy oheisista linkeistä ja liitteistä:


Liitetiedostot: 

Avustusohje 2024

Avustushakemus tiekunnille 2024 pdf

Avustushakemus 2024 excel

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Antti Tuuva
040 7708 851
Toimistoaika ti ja to 9–11

Luumäellä on liikenneturvallisuustyöryhmä, joka koostuu eri hallintoalojen henkilöistä sekä Liikenneturvan, poliisin ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen edustajista.

Luumäen kunnalla on myös liikenneturvallisuussuunnitelma. Se löytyy ohesta liitteenä.

Liitetiedostot

  • Liikenneturvallisuussuunnitelma (pdf)

1.7.2021 alkaen Liikenne Vuorela Oy:n liikennöimällä Taavetti-Lappeenranta-yhteysvälillä voi matkustaa Kaakon kausilipulla. Lisäksi kausilipulla voi matkustaa Miehikkälä-Hamina tai Virojoki-Hamina-yhteysvälillä Liikenne Vuorela Oy:n busseissa. Lipulla ei voi matkustaa Kotkaan asti. Kaakon kausilippu on voimassa 30 päivää lataushetkestä ja sen hinta on 90 €. Lipun käyttäjältä ei peritä erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuorolisää, yövuorolisää tai maksua lastenvaunujen kuljettamisesta. Kausilippu on henkilökohtainen eli sillä ei voi maksaa useamman henkilön matkoja. Lisätietoa Kaakon kausilipun lataamisesta löydät matkahuollon verkkosivuilta. 

Linja-autojen voimassa olevat aikataulut löydät Matkahuollon sivuilta osoitteesta https://liput.matkahuolto.fi/connectionsearch#breadcrumb

Junavuorot kulkevat Lappeenrannan ja Kouvolan juna-asemilta. Aikataulut ja tiedot löytyvät VR:n verkkosivuilta https://www.vr.fi/aikataulut

Hyödyllisiä linkkejä: