Siirry pääsisältöön

Kansalaisvaikuttaminen

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kansalaisvaikuttaminen on toimintaa, jonka avulla ihmiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita.

Ihmiset voivat vaikuttaa eri tavoin myös kunnallista tasoa laajemmin valtakunnallisesti. Vaaleissa äänestäminen on kenties tärkein kansalaisvaikuttamisen keino. Kansalaisvaikuttamisen kanavia ovat myös esimerkiksi toiminta poliittisissa puolueissa, yhteisöissä ja yhdistyksissä. Luumäellä vaikuttavien poliittisten puolueiden alueryhmien yhteystiedot löytyvät Järjestöluettelosta. Ihmiset voivat myös osallistua vireillä olevia asioita ja päätöksiä koskeviin keskusteluihin esimerkiksi tiedotusvälineiden ja verkon kautta.

Kuntalaisaloitteen lisäksi ihmiset voivat laatia valtiollisen tason kansalaisaloitteen, jolla pyritään vaikuttamaan eduskunnan kautta suoraan lainsäädäntöön. Kansalaisaloitteen voi tehdä täällä.