Skip to main content

Viestintä

Viestintä kuuluu olennaisena osana Luumäen organisaatioon ja johtamiseen. Sen avulla tuetaan kunnan kehitystä ja mahdollistetaan kunnan toiminnan arvioiminen. Luumäen kunnan viestinnän tehtävänä on lisäksi edistää päätöksenteon avoimuutta ja osallistaa asukkaita. Viestinnällä tehdään kuntaa ja sen palveluja tunnetuksi ja edistetään kuntakuvaa. Viestintä on myös olennainen maineenhallinnan työkalu.

Toimivan viestinnän avulla edistetään kuntalaisten oikeutta tietää kunnan asioista sekä oikeutta osallistua ja vaikuttaa sen toimintaan. Aktiivinen, ajankohtainen ja vuorovaikutteinen viestintä kuntalaisten kanssa tarjoaa heille mahdollisuuden vaikuttaa ja toimia kunnan jäsenenä.

Viestintävastuut ja kanavat

Luumäen kunnan viestinnästä kokonaisuudessaan vastaa kunnanjohtaja Risto Alaheikka. Toimialojen johtajat vastaavat oman alansa viestinnästä.

Kunnan viestintää ja markkinointia kehitetään ja suunnitellaan kunnan markkinointityöryhmässä. 

Kunnan ulkoisen viestinnän pääkanava on kunnan verkkosivusto. Luumäki tiedottaa asioistaan myös toimitilojen ilmoitustauluilla, Luumäen Lehden välityksellä sekä Facebook-sivullaan.

Luumäen vaakuna. Vaakunan kultakentässä on honka, jonka rungon oikealla puolella viisisakarainen vallitus ja vasemmalla puolella karjunpää, kaikki mustaa (lukuun ottamatta punainen kieli ja torahammas).Mediapankki

 Verkkosivujen imagokuvat: Jetro Stavén, JS/Suomi

Luumäen vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers. Vaakuna vahvistettiin käyttöön 30. huhtikuuta 1951. Vaakunan kultakentässä on honka, jonka rungon oikealla puolella viisisakarainen vallitus ja vasemmalla puolella karjunpää, kaikki mustaa (lukuun ottamatta punainen kieli ja torahammas).

Hongalle on useita selityksiä, esim. Salpausharjun mäntymetsät. Svinhufvud-suvun vaakunasta tulee karjunpää. Vallitus viittaa 1700-luvulta olevaan Taavetin linnoitukseen.

Vaakuna on kunnan virallisen ja edustustoiminnan symboli. Sitä käytetään esimerkiksi kirjekuorissa. Vaakunan käyttöön tulee kysyä lupa kunnanjohtajalta ja vaakunaa voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on myönnetty. Vaakunaa ei saa myöskään muokata.

Luumäen kunnalla on käytössä vaakunan ohella virallinen tunnus. Sitä käytetään kunnan virallisissa asiakirjoissa ja julkaisuissa. Markkinointia varten on puolestaan luotu Rento kivi -tunnus. Sitä käytetään esimerkiksi esitteissä, ilmoituksissa ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Luumäki sosiaalisessa mediassa

Kunnan ajankohtaisia toimia ja tapahtumia voit seurata myös sosiaalisessa mediassa.

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Risto Alaheikka
0500 700 249