Siirry pääsisältöön

Kokousten ja viranomaistoiminnan julkisuus

Niin sanottu julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) turvaa yksilöiden ja yhteisöjen oikeuden valvoa julkisen vallan ja varojen käyttöä sekä omia oikeuksia ja etuja. Lailla taataan myös mahdollisuus vaikuttaa julkisen vallan käyttöön.

Julkisuuslain mukaisesti kuntalaisilla on oikeus tutustua kunnan julkisiin asiakirjoihin, kuten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta viranomaiset voivat määrätä asioita tai asiakirjoja salaisiksi, mikäli laissa on siihen yksilöity valtuutus. Kuntien tulee tiedonsaantia rajoittaessaankin toimia julkisuusmyönteisesti ja perustella mahdollinen rajoittaminen aina objektiivisesti.