Skip to main content

Palvelut

Luumäen etuna ovat helposti saatavilla ja lähellä olevat toimivat palvelut, joilla on myös ns. kasvot. Kunnan tavoitteena on tuottaa laadukkaat ja monipuoliset peruspalvelut kaikenikäisille kuntalaisille aina lapsista ikäihmisiin.

Luumäen omien palveluiden ohella kunta järjestää palveluita yhteistyössä seudullisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.

Kunnan asiakaspalvelupisteenä toimii kunnantalolla sijaitseva hallintotoimisto.

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen.

Lue lisää
Päiväkotilapsia leikkimässä.

Opetus ja koulutus

Luumäellä toimii kaksi peruskoulua ja yksi lukio. Alakouluopetusta annetaan Taavetin yhtenäiskoulussa ja Kangasvarren koulussa. Kouluissa ja lukiossa kannustetaan aktiiviseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä kriittiseen ajatteluun. 

Lue lisää
Koululaisia opiskelemassa.

Kirjastot

Luumäellä on kaksi kirjastoa, pääkirjasto Taavetissa ja Kangasvarren lähikirjasto.

Lue lisää
Luumäen pääkirjasto ulkoapäin.