Siirry pääsisältöön

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin toimialoihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elinolosuhteiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Neuvosto voi myös olla oma-aloitteinen oman toimialansa asioissa.

Vanhuspalvelu- ja Vammaispalvelulaissa säädetään ikääntyneen väestön palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnista sekä palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa säädöksissä tarkoitettujen asioiden valmistelussa.   

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

Neuvoston asettaminen

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumis - ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston kokoonpanosta ja valinnasta ei ole erityistä säätelyä, joten niistä voidaan päättää paikallisten olosuhteiden mukaan.

Kunnanhallitus asettaa Luumäen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston valtuustokausittain (eli joka neljäs vuosi). Se koostuu kunnan edustajasta, kunnan alueella toimivista ikäihmisten ja vammaistoimintaa harjoittavista järjestöistä, seurakunnan edustajasta sekä kutsuttavista asiantuntijajäsenistä. Osallistuvat järjestöt ja seurakunta valitsevat itse edustajansa neuvostoon. Järjestäytymiskokouksessaan neuvosto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.  

Luumäen vanhus- ja vammaisneuvosto valtuustokaudella 2021- 2025

 • Terhi Karhu, puheenjohtaja, Luumäen kansalliset seniorit  puh. 0505835133   terhikarhu@hotmail.com
 • Pirjo Henttu, varapuheenjohtaja, Eläkeliiton Luumäen yhdistys puh. 0503656323   henttupirjo@gmail.com
 • Pasi Kyllönen, Luumäen kunta, sihteeri  puh. 0405228867  pasi.kyllonen@luumaki.fi
 • Kristiina Olander-Salmi, Luumäen Reuma ja Tules –kerho puh. 0500922339  luumaenseniorit@gmail.com
 • Arja Jaakkola, Luumäen Sydänyhdistys  puh. 0504092810
 • Kirsi Pekkanen, Luumäen Martat  puh. 0407185485  pekkanen.kirsi@gmail.com
 • Sikketiina Rönty, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry.  puh. 0407391234  sikketiina.ronty@ekomaishoitajat.fi
 • Kari Tahvanainen, Luumäen sotaveteraanit
 • Riitta Vanhoja, Luumäen seurakunta
 • Kari-Pekka Raatikainen, kokemusasiantuntuja
 • Tarja Sinkkonen, toimintakyky- ja hoivapalvelut, Ekhva
 • Jaana Karhu, vammaispalvelut, Ekhva
 • Päivi Kärmeniemi, Luumäen kunta, kunnanhallituksen edustaja