Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuritoimen suorittavista tehtävistä Luumäellä vastaa Kulttuuripalvelu Kaiku Ky.


Creative Kaiku vastaa kulttuurin peruspalveluista, kuten Luumäen kunnan tapahtumista, ja tukee paikallisia yhdistyksiä, huolehtii kulttuuritoimen tiedotuksesta sekä tekee kehittämisehdotuksia. Sen tehtäviin kuuluu myös yhteistyömuotojen etsiminen muiden kuntien kanssa. Lisäksi Kaikun pyrkimyksenä on luoda puitteita toimivalle yhteistyölle järjestöjen, yhdistysten ja kulttuurin parissa toimivien kuntalaisten kanssa.

Kirjasto- ja museotoiminnasta sekä kulttuuritoimelle kuuluvasta matkailuneuvonnasta vastaa sen sijaan Luumäen kunta toimialoineen.