Siirry pääsisältöön
Palvelu

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Luumäen kuntastrategia ”Luovasti, lämmöllä, luotettavasti” näkyy päivittäin varhaiskasvatuksen arjessa. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on kauaskantoiset myönteiset vaikutukset lasten ja lapsiperheiden elämään.

Vanhemmat hakevat lapselle varhaiskasvatuspaikkaa joko päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Luumäellä toimii kaksi päiväkotia kunnan molemmissa taajamissa.

Ehdot ja kriteerit

Luumäen kunnan varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti luumäkeläisille lapsille.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Toimintaohjeet

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa lapsellesi heti, kun tiedät tarpeesta. Lapsi on oikeutettu saamaan paikan, kun oikeus vanhempainvapaisiin päättyy, yleensä noin 9 kuukauden ikäisenä. Luumäellä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti Wilmassa.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Maksullisuuden tiedot

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503