Siirry pääsisältöön
Palvelu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta vastaa neuvontapyyntöihin (esim. lupaneuvonta, rakennusoikeuskyselyt, rakennus- ja huoneistorekisteriotteet jne..) ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun (Kysy neuvoa) kautta. Nämä pyynnöt välittyvät rakennusvalvonnan henkilöstölle ja ovat siten nopeammin käsiteltävissä.

Suoraan sähköpostiin laitettuihin kyselyihin vastataan resurssien puitteissa.

Rakennusvalvonnan palvelut:

• Huolehtii rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä, kestävyydestä ja lainmukaisuudesta.

• Pyrkii edistämään ympäristöön sopeutuvaa ja yleisen edun huomioon ottavaa rakentamista.

• Neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää kaavamääräysten tulkinnassa ja lupien hakemisessa sekä antaa tietoa vaatimuksista ja velvoitteista.

• Valvoo kaavojen noudattamista.

• Käsittelee poikkeamista, rakentamista, purkamista, kunnostusta, maisematöitä (esim. puunkaato asemakaava-alueella), haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä yms. koskevia lupia.

• Arkistoi lupapäätökset ja niihin liittyvät dokumentit ja hakee tarvittaessa tietoja arkistosta.

Ehdot ja kriteerit

Jokainen kunnan alueella rakennushankkeeseen ryhtyvä on oikeutettu rakennusvalvonnan palveluihin ja velvollinen noudattamaan rakennusvalvonnan ohjeita ja määräyksiä.

Maksullisten palvelujen hinnat on ilmoitettu kunnanvaltuuston hyväksymässä Taksassa.

Toimintaohjeet

Jos suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista, laajentamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakennusvalvonta pyytää lupakäsittelyn vaatimat lausunnot, kuten paloinsinööri, vesihuoltomestari, ympäristöpalvelut, yms.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.