Skip to main content
Palvelu

Perusopetus

Luumäellä on kaksi koulua. Kangasvarren koulussa opetetaan tällä hetkellä luokkia 1–6. Taavetin yhtenäiskoulussa opetusta annetaan luokille 1–9.

Perusopetus ja opiskeluun kuuluvat materiaalit, kuten oppikirjat ja työvälineet, ovat maksuttomia. Oppilailla on myös oikeus maksuttomaan, täyspainoiseen ateriaan sekä opiskeluhuoltoon.

Toimintaohjeet

Perusopetukseen ilmoittaudutaan Wilmassa Perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeella.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628