Siirry pääsisältöön
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3. ja 4. luokkien oppilaille. Ohjaajina iltapäivätoiminnassa työskentelevät koulunkäynninohjaajat. Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 12:00-16:30. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä. Lapsi viettää iltapäivänsä toisten lasten ja luotettavan, turvallisen aikuisen kanssa. Toiminta sisältää leikkiä, askartelua, ulkoilua ja liikkumista lasten ehdoilla. Iltapäiväryhmässä on mahdollisuus läksyjen tekoon. Iltapäivätoiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Ehdot ja kriteerit

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Toimintaohjeet

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain edeltävän lukuvuoden keväällä. Myös erityisluokan oppilaalle voi hakea iltapäivätoiminnan paikkaa. Hakemukset osoitetaan sivistystoimiston kanslistille puh. 040 712 3510 / sähköposti: etunimi.sukunimi@luumaki.fi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628