Skip to main content
Palvelu

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskeluhuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Opiskeluhuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Opiskeluhuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää opiskeluhuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön koulu- ja oppimisympäristö.

Ehdot ja kriteerit

Oikeus opiskeluhuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287