Skip to main content
Palvelu

Lukiokoulutus

Luumäellä on oma lukio, Taavetin lukio. Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulutus. Tarjoamme jokaiselle opiskelijalle nykyaikaisin standardein järjestettävää opetusta, opiskelijoiden omia toiveita unohtamatta. Lukiolaiset saavat kaiken oppimateriaalin ilmaiseksi. Myös ilmaiset koulukuljetukset onnistuvat lukiolaisten kannalta vaivattomasti julkista liikennettä ja takseja hyödyntäen.

Toimintaohjeet

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Lukiokoulutukseen haetaan keväisin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa Opintopolussa. Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen lukuaineidensa keskiarvonsa siihen riittää.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714