Skip to main content
Palvelu

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Alkutuottajan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoittamastaan toiminnasta kirjallisesti kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen saa tiedon alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen sisältyvät myös sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi

  • maidon- ja munantuotanto
  • lihakarjan kasvatus
  • kalastus ja kalanviljely
  • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
  • hunajantuotanto.

Alkutuotantoon sisältyvät myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, ettei tuotteiden luonne merkittävästi muutu. Lisäksi siihen kuuluvat elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Ehdot ja kriteerit

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Toimintaohjeet

Lappeenrannan, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lemin ja Luumäen alueella ilmoitus tehdään Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. Tarvittavan lomakkeen saat pyytämällä terveystarkastajalta tai Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta. Ilmoituslomake toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

  • nimesi, osoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi
  • Y-tunnuksesi, tilatunnuksesi tai asiakastunnuksesi tai jos niitä ei ole, henkilötunnuksesi
  • alkutuotantopaikkasi osoite ja tarvittaessa nimi
  • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Sinun tulee myös laatia kirjallinen omavalvontakuvaus alkutuotantopaikkasi toiminnasta.

Määräaika

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297