Siirry pääsisältöön
Palvelu

Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Luumäen kunta järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville lapsille. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja ja se on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa.

Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen ennen esiopetuspäivää ja sen jälkeen.

Toimintaohjeet

Ilmoita lapsesi esiopetukseen Wilmasta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Jos lapsi ei ole Luumäen varhaiskasvatuksessa, täytä hakemus varhaiskasvatukseen ja ilmoita esiopetuksen tarve siinä yhteydessä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.