Skip to main content
Julkaistu 18.6.2024

Kunnanhallituksen kokoustiedote 17.6.2024

 

Luumäen itäosan, Palanutkankaan, kaavaluonnos julkisesti nähtäville

 

Luumäen itäosan osayleiskaavamuutos käsittelee aurinkovoimala-alueen perustamista voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetulle työpaikka-alueelle Palanutkankaalla. Aurinkovoimapuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 55 000-70 000 aurinkopaneelia ja paneelit ovat yhteisteholtaan noin 35-45 MWp. Lisäksi alueelle osoitetaan sähköasemaa ja akustoaluetta varten oma aluevaraus.

Tavoitteena on rakentaa alueelle mahdollisimman tehokkaasti aurinkovoimaloita (paneeleja) alueen ympäristöarvot ja mahdolliset historialliset arvot huomioon ottaen. Varsinainen aurinkovoimapuisto sijoittuisi metsäiselle alueelle, joka on ympäröity liikenneinfrastruktuurilla.

Kaava-alueen koko on noin 62 hehtaaria, josta varsinaista aurinkovoimala-aluetta on noin 48 hehtaaria. Sen lisäksi osoitetaan vajaa 4 hehtaaria sähköasema/ akustoalueeksi. Lisäksi kaavassa osoitetaan teknisen syiden takia jo työpaikka-alueeksi varattua aluetta noin 7 hehtaaria ja suojaviheraluetta noin 3,6 hehtaaria.

Seuraavaksi Kunnanhallitus päätti asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululla, Luumäen lehdessä ja kunnan kotisivuilla sekä lähettää aineistot alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Nähtävillä oloaikana suunnitelmista pyydetään viranomaislausunnot ja niistä on mahdollista jättää mielipide (huomautus).

 

Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä

 

Väylävirasto on lähettänyt lausuntopyynnön tieliikenteen nopeuksien alentamisesta. Kunnanhallitus toteaa lausunnossa, että nopeuden alentaminen kasvattaa liikenneturvallisuutta huomattavasti.

Nopeuden alentaminen asettaa maakuntia ja kuntia eriarvoiseen asemaan saavutettavuuden kannalta. Lausuntoaineistossa on laskettu Kunnanhallituksen mielestä epärealistiset vaikutukset matka-aikoihin, jotka käytännössä tulevat olemaan huomattavasti suuremmat. Matka-aikojen pidentyminen vaikuttaa alueen saavutettavuuteen ja vaihtoehtoiset reitit nousevat esille ja tätä kautta alueellinen vaikutus voi olla hyvinkin suuri. Tämä tulee vaikuttamaan myös alueelliseen elinvoimaan.

Kunnanhallitus korostaa, että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa erottamalla ajokaista toisistaan eli muuttamalla esimerkiksi leveäkaistatie kolmikaista tai nelikaista tieksi. Tämä vaihtoehto on liikenneturvallisuuden kannalta parempi, mutta kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin nopeuden alentamisessa. Kunnanhallitus ei pidä hyvänä vaihtoehtona alentaa nopeutta välillä Luumäki - Kouvola.

Kunnanhallitus kokoontui Viuhkolan kylätalolla. Lämpimät kiitokset Viuhkolan kyläläisille hyvistä kokousjärjestelyistä.

 

Kaikki kokouspäätökset menivät ehdotusten mukaan. 

Jaa sivu: