Jätehuolto

Luumäen kunta on osakkaana vuonna 1996 perustetussa 9 kunnan alueella toimivassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä.


Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa Luumäen kunnan alueella jätteenkuljetukset sekä hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanoton. Jätevalvonnasta vastaa Luumäen kunnassa ympäristönsuojelusihteeri. 

Luumäen kunnan taajama-alueilla on sovittava jätteenkuljetuksesta Etelä-Karjalan Jätehuollon kanssa. Haja-asutusalueella on käytössä aluekeräyspisteet. Jätteiden käsittelymääräykset löytyvät jätehuoltomääräyksistä. Lähialueesi eko- ja aluekeräyspisteet sekä Luumäen kunnan hyötyjäteaseman tiedot löydät Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta löytyy jätehuoltoon liittyen myös muuta lisätietoa, kuten yhteystiedot, tietoa jätteenkäsittelyn kustannuksista sekä oppaita ja ohjeita jätehuoltoon liittyen. Verkkosivuilla on myös tietoa kimppa-astioiden käytöstä ja jätemaksun kohtuullistamisesta tai poistamisesta.

Jätehuollon asioissa saat lisätietoa ja neuvontaa myös kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä, jonka yhteystiedot löytyvät alta.

Etelä-Karjalan kuntien 1.1.2019 alkaen voimassa olleet  jätehuoltomääräykset löytyvät Jätehuoltomääräykset-linkin takaa.

Etelä-Karjalan jätelautakunta

Etelä-Karjalan jätelautakunta hoitaa Etelä-Karjalan kuntien lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät. Se päättää mm. jätetaksoista, jätehuoltomääräyksistä ja jätehuollon palvelutasosta. Katso lisätietoa Etelä-Karjalan jätelautakunnan sivuilta osoitteesta http://www.ekjatelautakunta.fi/, jossa kerrotaan muun muassa sen kuulutuksista, julkipanolistoista, määräyksistä ja taksoista.