Maaseututoimi

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa Luumäellä kunnan maaseutuviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät.


Kesäinen peltomaisema.

Luumäellä toimii maaseututoimisto, josta saa neuvontaa maaseutuasioihin liittyen. Toimisto neuvoo esimerkiksi tukiasioiden hoidossa sekä tukioikeuksien hallinnan ja omistuksen siirroissa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu muun muassa tukimaksuista huolehtiminen annettujen lakien ja määräysten mukaan. Maaseututoimi palvelee myös muun muassa petovahinkoasioissa ja eläintenpitäjärekisteriin liittyvissä asioissa.

Luumäen maaseututoimiston aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät Etelä-Karjalan maaseututoimen verkkosivuilta.

Maaseutuelinkeinojen kehittämisestä vastaa ProAgria Etelä-Suomi.

Luumäen kunta on sitoutunut Länsi-Saimaan Leader Oiva -ohjelmaan vuosiksi 2014–2020. Luumäki osallistuu myös ohjelman rahoitukseen.