Esiopetus

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Velvoittavuus tarkoittaa lapsen huoltajan velvollisuutta huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetus on perheille maksutonta.


Esiopetuksella taataan kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Esiopetusta toteutetaan Luumäen kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetussuunnitelma löytyy liitteenä täältä.

Esiopetusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen loma-aikoja.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä suorinta reittiä. Kuljetuksista voi tiedustella sivistystoimiston palvelusihteeriltä.

Poissaolot ja lomat

Esioppilaan sairastumisesta ilmoitetaan esiopetuspaikkaan. Poissaoloista muun syyn kuin sairauden vuoksi ja muina kuin koulujen loma-aikoina, anotaan lupa. Lyhyistä poissaoloista riittää ilmoitus (puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta), vähintään viikon mittaisista poissaoloista täytetään alla oleva "Anomus poissaolosta"-lomake. Luvan myöntää esiopettaja.

Linkki sähköiseen reissuvihkoon Wilmaan.