Tiet ja kunnossapito

Kunta pitää kunnossa taajamissa olevia katuja ja teitä lukuun ottamatta Linnalantietä ja Marttilantietä. Kuntien teiden ja katujen kunnossapitoon liittyen tulee ottaa yhteyttä kunnan tekniseen päivystäjään.


Valtio puolestaan ylläpitää Linnalantietä, Marttilantietä sekä pääväyliä. Valtion teiden kuntoon liittyen tulee ottaa yhteys Tienkäyttäjän linjaan (puh. 0200 2100).

Vastuu taajamien valaistuksesta on kunnan teknisellä toimella.  Pääteiden valaistuksesta vastaa valtio.

Luumäen pyörätiet sijaitsevat Linnalantien, Marttilantien ja Kauppakadun varrella.