Tiet ja liikenne

Kadut ovat asemakaava-alueen liikenneväyliä, joiden alueille sijoitetaan myös vesihuollon, energiahuollon ja tietoliikenteen verkostot. Kadun suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla vaikutetaan paitsi liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen myös monilla muilla tavoin kuntalaisen elinympäristöön.