Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Laki tuli voimaan 1.3.2017. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan perusteella. Laki ohjaa arvioimaan lapsen varhaiskasvatusaikaa keskimääräisten viikoittaisten ja kuukausittaisten tuntimäärien perusteella joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena varhaiskasvatuksena. Maksu määräytyy etukäteen sovitun varhaiskasvatusajan perusteella. Luumäellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät kunnanvaltuuston päätöksellä viiden tuntiportaan mukaisesti (kts. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.8.2018). Perheen kanssa tehdään Varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelma ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkua. Sopimukseen kirjataan lapsen varhaiskasvatusaika tunneissa/kuukausi. Sopimusta ja maksua tarkistetaan tarvittaessa, mikäli perheen tulot muuttuvat, mikäli perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.