Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatussuhde päättyy kirjallisesti tehtyyn irtisanomiseen tai viimeistään esiopetusvuoden lopussa koulun alkamista edeltävänä päivänä.


Lapsen vanhemmat täyttävät irtisanomisilmoituksen. Kunta ei voi suorittaa irtisanomista. Ilmoitus toimitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Irtisanomisaikaa ei ole eikä varhaiskasvatuspaikkaa voi irtisanoa takautuvasti. Varhaiskasvatusmaksua peritään irtisanomisilmoituksessa mainittuun viimeiseen hoitopäivään asti.

Irtisanomisilmoituksen lomake löytyy liitteenä ohesta. Sen voi noutaa myös kunnan päiväkodeista ja sivistystoimistosta.