Peruskoulut

Kangasvarren koulu on perustettu vuonna 1895. Koulussa tehtiin peruskorjaus vuonna 2001, jolloin rakennettiin myös lisäsiipi. Lisäsiivessä on neljä uutta luokkahuonetta. Koulun laajennusala on noin 350 neliötä.

Keväällä 2009 saimme käyttöömme lisärakennuksen, jossa on Jurvalan päiväkodin kanssa yhteinen liikuntasali. Rakennuksessa on myös ruokala, käsityö- ja musiikkiluokat sekä kuntosali.

Kangasvarren koulun loma-anomuslomake löytyy täältä.

Taavetin koulu on 1-9.luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita on viime lukuvuosina ollut noin 300. Koulukeskuksen yhteydessä toimivat myös Taavetin lukio ja Luumäen kunnan pienluokat.

Taavetin koulu on aktiiviseen tietojen ja taitojen hankintaan sekä kriittiseen ajatteluun rohkaiseva perusopetusta antava koulu, jossa nuorta tuetaan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Ajanmukaiset työtilat, pienet opetusryhmät, ammattitaitoiset ja taitavat tekijät takaavat hyvän oppimisympäristön. Taavetin koulussa pyritään yksilön huomioivaan, erilaisuuden hyväksyvään ja nuoren itsetuntoa tukevaan ilmapiiriin. Koulussamme opetus edistää vastuullisuutta ja rehellisyyttä sekä tasapainoisuutta ja itsenäisyyttä.

Taavetin koulun loma-anomuslomake löytyy täältä.