Lukuvuosien 2020–2021 sekä 2021-2022 työ- ja loma-ajat

Sivun alalaidasta löytyvät tiedot lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 työ- ja loma-ajoista.

Poissaolot ja lomat

Oppilaan sairastumisesta on ilmoitettava välittömästi omalle opettajalle/luokanvalvojalle.

Poissaololupa muun syyn kuin sairauden vuoksi on pyydettävä kirjallisesti 1–5 päivän ajaksi omalta opettajalta. Tätä pitemmät poissaololuvat myöntävät rehtorit kirjallisen anomuksen perusteella, Taavetin koulussa erillisen poissaoloilmoituksen lomakkeen saa kansliasta. Huoltaja sitoutuu vastaamaan oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana. Tukiopetusta ei anneta lomamatkoista aiheutuvien poissaolojen vuoksi. Opettaja päättää rästiin jääneiden kokeiden korvaamistavan.

Poissaolo-anomuslomake löytyy liitteenä ohesta.