Lukuvuosien 2018–2019 työ- ja loma-ajat

Koulun työaika lukuvuonna 2018–2019

Syyslukukausi 13.08. – 22.12.2018
Kevätlukukausi 07.01. – 01.06.2019

 

Lomat

Syysloma 20.10. – 28.10.2018
Joululoma 23.12.2018 – 06.01.2019
Talviloma 23.02. – 03.03.2019

 

Yläkoulun jaksot lukuvuonna 2018–2019

1.jakso 13.08.2018 - 02.10.2018
2.jakso 03.10.2018 - 02.12.2018
3.jakso 03.12.2018 - 05.02.2019
4.jakso 06.02.2019 - 07.04.2019
5.jakso 08.04.2019 - 01.06.2019

 

Sivun alalaidasta löytyvät tiedot lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 työ- ja loma-ajoista.

 

Poissaolot ja lomat

Oppilaan sairastumisesta on ilmoitettava välittömästi omalle opettajalle/luokanvalvojalle.

Poissaololupa muun syyn kuin sairauden vuoksi on pyydettävä kirjallisesti 1 – 5 päivän ajaksi omalta opettajalta. Tätä pitemmät poissaololuvat myöntävät rehtorit kirjallisen anomuksen perusteella, Taavetin koulussa erillisen poissaoloilmoituksen lomakkeen saa kansliasta. Huoltaja sitoutuu vastaamaan oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana. Tukiopetusta ei anneta lomamatkoista aiheutuvien poissaolojen vuoksi. Opettaja päättää rästiin jääneiden kokeiden korvaamistavan.

Poissaolo-anomuslomake löytyy liitteenä ohesta.