Lukiokoulutus

Taavetin lukio aloitti opiskelijoiden sivistystyön Luumäellä 1.9.1959. Opiskelijoita on lukiossamme ollut noin 50 viime lukuvuosina. Pienestä opiskelijamäärästä huolimatta pyrimme tarjoamaan joustavia ratkaisuja opintojen suorittamiseen hyödyntämällä mm. verkkokursseja ja pieniä ryhmäkokoja. Tavoitteenamme on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi ihmisiksi sekä tukea opiskelijoiden edellytyksiä itsensä kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.


Lukio on kurssimuotoinen koulu, jossa ei ole peruskoulun tapaan luokkia. Lukiolaiset suunnittelevat itse opiskelunsa. Lukio käydään 24 vuodessa, ja sen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Luumäellä lukiokoulutusta antaa Taavetin lukio