Taavetin linnoitus

Paikka maastokartalla/The place on a terrain map

Google maps ajo-ohjeet/Google maps driving directions

In English below.

Taavetin linnoitus on 1700-luvun loppupuolen bastionilinnoitus ja se edustaa varhaisinta vaihetta Luumäen linnoittamisessa. Taavetin linnoituksen rakentaminen aloitettiin 1770-luvulla. Neljän tien risteyksessä oleva Marttilan kylä katsottiin strategisesti tärkeäksi paikaksi linnoittaa. Täällä kohtasivat Hämeenlinnasta Viipurin johtava Ylinen Viipurintie sekä Haminasta sisämaahan johtava tie. Linnoitus rakentamisesta päätettiin pyhimys David Tessalonikalaisen muistopäivänä ja se nimettiin hänen mukaansa. 

Taavetin linnoitus.Ensin aloitettiin ulomman linnoituksen rakentaminen, sen koko oli noin 800 x 650 metriä. Sitä ei ehditty saada täysin valmiiksi. Linnoituksen toinen rakennusvaihe tapahtui 1790-luvulla, kun kenraali Suvorovin toimesta rakennettiin Pietaria turvaavat linnoitusketjut. Taavetti muodosti Haminan ja Lappeenrannan kanssa keskimmäisen puolustuslinjan. Toisessa vaiheessa rakennettiin varsinainen sisälinnoitus ja vahvistettiin ulompaa linnoitusta. Alueelle rakentui pieni linnoituskaupunki, jossa oli kymmeniä puu- ja kivirakennuksia ja sinne majoittui tuhansia sotilaita. Heitä varten rakennettiin myös oma ortodoksinen kirkko, ensin puinen ja myöhemmin tiilinen. Kirkon kivijalasta on osa jäljellä kunnantalon pääoven tuntumassa. Linnoituksen toiminta-aika jäi lyhyeksi ja se lakkautettiin heti Suomen sodan jälkeen vuonna 1809.

Idempänä noin 10 km päässä Itsenäisyydentien varrella on Kairlammen läheisyydessä maastossa 1700-luvun vartiolinnakkeen jäänteitä. Linnake on rakennettu tien molemmin puolin mäen rinteeseen ja rintama suunta on ollut länteen päin. Tien eteläpuolella on maastossa edelleen havaittavissa kaivantoja. Linnake on mahdollisesti tehty Taavetin linnoituksen rakentamista yhteydessä tai aiemmin. Kivijärven eteläpuolinen tieyhteys koettiin jo silloin tarpeelliseksi linnoittaa.

Taavetin linnoitus.Linnoitus eli hiljaiseloa, kunnes 1890-luvulla sen alueella harjoitteli kesäisin Mikkelin tarkka-ampujapataljoonaan kuuluva reservikomppania. Sitä varten linnoitusalueen sisälle rakennettiin ampumarata ja useita rakennuksia, joista jäljellä ovat punainen tupa sisäänkäynnin vieressä ja museorakennus sisälinnoituksen itäpuolella. Luumäen kunta osti linnoitusalueen rakennuksineen vuonna 1922 valtiolta ja Taavetin taajama on rakentunut osin sen sisälle. Linnoitusta alettiin kartoittaa pikku hiljaa 1960-luvun lopulta lähtien ja ensimmäisiä restaurointitöitä tehtiin 1980-luvulla. Kokonaisuudessaan ulko- ja sisälinnoitus inventointiin vasta 2000-luvun alussa. Sisälinnoitusta ja pohjoislaidan bastioneja on restauroitu Museoviraston toimesta.

Linnoitukseen voi tutustua omatoimisesti joko opastustaulujen viitoittamalla kierroksella, frisbeegolf-rataa kiertäen tai vaikka viettämällä eväshetken. Myös pururata kiertää linnoituksen kautta. Kesäisin linnoituksessa järjestetään tapahtumia ja lauluiltoja. Tunnetuimmat tapahtumat ovat  Vallijamit ja Marttilan kylän markkinat. Kesäisin on lisäksi opastuskierroksia. Linnoituksen vieressä on linnoitus- ja kotiseutumuseo, punainen tupa ja kunnantalo sekä muistomerkkejä.

Taavetin linnoitukseen on opastus VT6:lta ja Hamina-Savitaipale-tieltä. Pysäköinti ja käynti sisälinnoitukseen on kunnantalon länsipuolelta.

Lisätietoja museosta ks. linnoitus- ja kotiseutumuseo

Lisätietoja kenraali Suvorovista löytyy mm. Etelä-Karjalan museon Suvorov-verkkonäyttelystä.


Taavetti fortress

The fortress in the centre of Taavetti is part of the chain of fortresses built during the period of Russian rule in the late 18th century to protect St. Petersburg. The village of Marttila, at the intersection of four roads, was considered a strategically important place to fortify. Here, the Ylinen Viipurintie road leading from Vyborg to Hämeenlinna and the road leading inland from Hamina intersected. The construction of the fortress was decided on the Day of Remembrance of Saint David of Thessalonica and was named after him. 

First, construction began on the outer fortress, which was about 800 x 650 meters in size. It was not fully completed. The second phase of the fortification took place in the 1790s, when General Suvorov built the fortification chains that secured St. Petersburg. Taavetti formed the middle line of defense with Hamina and Lappeenranta. In the second phase of construction, the actual inner fortress was built and the outer fortress was strengthened.Taavetti formed the middle line of defense with Hamina and Lappeenranta. In the second phase of construction, the actual inner fortress was built and the outer fortress was strengthened. A small fortified town was built in the area, with dozens of wooden and stone buildings and housing thousands of soldiers. A separate Orthodox church was built for them, first wooden and later brick. Part of the stone footing of the church remains near the main door of the town hall. The period of operation of the fortress was short and it was abolished immediately after the Finnish war in 1809.  

To the east, about 10 kilometers along the Itsenäisyydentie road, there are remnants of an 18th-century watchtower in the terrain near Kairlampi. The fort has been built on both sides of the road on a hillside and the front has been facing west. Trenches are still visible in the terrain to the south of the road. The fort may have been made in connection with the construction of the Taavetti fortress or earlier. The road connection to the south of Kivijärvi was already considered necessary to fortify. 

The fortress lived a quiet life until, in the 1890s, a reserve company belonging to the Mikkeli sniper battalion practiced in its territory during the summer. To that end, a shooting range and several buildings were built inside the fortress area, the remaining of which is a red hut next to the entrance and a museum building to the east of the inner fortress. The municipality of Luumäki bought the fortress area and its buildings from the state in 1922, and the built-up area of Taavetti has been built partly inside it. Exploration of the fortress began in the late 1960s and the first restoration work was done in the 1980s. In its entirety, the outer and inner fortifications were not inventoried until the early 2000s. The inner fortress and the bastions on the north side have been restored by the National Board of Antiquities.  

You can explore the fortress on your own, either by following the signposts, touring the frisbee golf course, or even having a picnic. During the summer, the fortress hosts guided tours. The jogging track also goes through the fortress. During the summer, the fortress hosts events and singing evenings. The most famous events are the music event Vallijamit and the Marttila village market. 

There is a guide to the Taavetti fortress from Highway 6 and the Hamina-Savitaipale Road. Parking and the entrance to the inner fortress is on the west side of the town hall. 

For more information about the museum, see Fortress and Homeland Museum.

More information about General Suvorov can be found, for example, in the Suvorov online exhibition of the Museum of South Karelia (in Finnish).