Käynnissä olevat hankkeet

Ajankohtaista 

Kivijärven veneilyreitin maastotyöt valmistuivat viime kesänä. Veneilykarttojen teko odottaa väylien virallista hyväksyntää. Kotkaniemen laituri ehti valmistua marraskuulla ja on ensi kesänä käytössä. 

Väliväylän melontareitin päivityssuunnitelma valmistuu kevään aikana. Suunnitelmassa on taukopaikkojen kunnostuksia ja uusien rakentamista. Myös toive lyhyempien etappien melontaa varten on huomioitu ja lähtö/lopetuspaikkoja on suunnitelmassa useita. Pyöräreittien, Salpalinjan kohteiden ja muiden reittien varren kohteiden osalta suunnitelmat ovat nyt kokoamisvaiheessa viime vuoden maastokäyntien jälkeen. 

Salpalinjan opaskoulutusta ei järjestetä keväällä 2021 koronatilanteen vuoksi. Kevään aikana selvitellään mahdollisuuksia järjestää koulutus loppuvuoden aikana. Koulutuksesta voi kysellä hankehenkilöstöltä. 

Salpalinjalla opastaminen on mahdollista myös talvella, mutta tämä vaatii oppailta etukäteen lumitöitä ja turvallisen reitin suunnittelua. Kuva vuoden 2014 opaskoulutuksen harjoitusvaellukselta, jolloin marraskuun alussa oli jo talvi.

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä 2019-2021

Hanke parantaa Luumäen matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvää infrastruktuuria ja vetovoimaisuutta. Osa toimista kohdistuu myös Lemin puolelle. Hankkeessa merkitään Kivijärven veneilyväylät paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön, sekä rakennetaan kaksi venelaituria Kotkaniemeen ja Risulahteen sekä kaksi veneenlaskupaikkaa Hovinniemeen ja Paijainlahteen. Toivottu Kotkaniemen laituri pyritään saamaan käyttöön kesäksi 2020. Kivijärvellä työ alkaa väylien ruoppaamisella ja kivien räjäyttämisellä tarvittavissa kohdissa sekä laitureiden ja veneenlaskupaikkojen teolla.  Seuraavana vuorossa ovat väylien merkitseminen sekä veneilykartan teko.

Itsenäisyydentien osalta alkavan hankkeen tavoitteena on toteuttaa kesäksi 2020 maastoon uudet kohdetaulut, päivittää tiestä kertovat verkkosivut sekä tuottaa jaettavaksi uusi esite. Venyneen päätöksen vuoksi kaikkia kohteita ei voida toteuttaa tämä vuonna lähestyvän talven vuoksi. Uusia kohteita on tulossa Taavetin pohjois- ja länsipuolelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019 – 30.6.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa. Hanke on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kunnan yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus 8500 euroa kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista, loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella. Hanke on rinnakkainen meneillään olevin muiden matkailuhankkeiden kanssa.

Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys- ja matkailukäyttöön 2019-2021

Kesäkuussa 2019 alkanut  Väliväylän melontareitin nykytilan kartoitus on osa alkanutta Salpalinjan ja Väliväylän kehittämishanketta, jossa päivitetään aiemmat Salpapolun reittisuunnitelmat sekä Väliväylän reitin tilanne  ja korjaustarpeet Etelä-Karjalan puolella. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia Luumäen Itsenäisyydentien kohteita, Rutolan kyläpolkua ja Lemin Itsenäisyyden polun kohteita. Salpalinjan linnoitteet ja Väliväylän uittoreitti risteävät sekä Rutolassa että Kivijärven alueella ja osa kohteista on saavutettavissa useammalla eri tavalla. Pitkien maakuntarajan ylittävien reittien lisäksi, aloittelijoille on syytä tarjota palvelupisteistä lähteviä helposti saavutettavia ympyräreittejä ja tutustumista lähialueen kohteisiin.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Luumäen, Lemin ja Lappeenrannan matkailun ja elinkeinojen kehittämistä. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on laatia suunnitelmat investointihanketta varten; laskea kustannusarviot, kerätä tietoa opastustauluja ja materiaaleja varten sekä hakea luvat maanomistajilta. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta oppaille ja matkailutoimijoille kerätyn aineiston pohjalta.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan ja Lemin kuntien kanssa. Hanke on kehittämishanke ja sen kustannusarvio on 124 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Myönnetty tuki on 100 %. Hanke on rinnakkainen muiden alueella menevien matkailun kehittämis- ja investointihankkeiden kanssa.