Itsenäisyydentien tarinat

Kymmenen kilometriä maantietä Salpausselän harjulla Luumäellä Kankaan hautausmaan kulmalta Sarvilahden tienoille, mitä erikoista siinä on. Samankaltaisia harjuille rakennettuja teitä on Suomi täynnä. Maaseutua, asutusta, teollisuutta, metsää ja vesistöjä näkee lähes kaikkialla. Tämä tie onkin erilainen, sen varrelle kytkeytyy useampi pala Suomen historiaa. Se ei ole aiheetta saanut nimekseen Itsenäisyydentie. Se ei ole vain tien nimi. Se on myös kerroksellinen tarina Jurvalan alueen, koko Luumäen ja Suomen historiasta sekä niistä tärkeistä tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet itsenäisen Suomen kehittymiseen. Vuosisatojen kuluessa Itsenäisyydentien linjaus on muuttunut harjun lakea kulkevasta polusta, mutkittelevaksi kärrytieksi ja lopulta suoristunut aikakautensa tärkeäksi valtatieksi, historialliseksi yhteydeksi lännen ja idän välillä. Oman sivumakunsa tarinaan tuovat rinnalla kulkevat rautatie ja vesireitti.

Maanteillä liikkujat ovat nähneet kuinka uusia valtateitä rakennetaan. Raskaat koneet kuorivat pois maan pintakerrokset saavuttaakseen pohjamaan, jonka päälle kootaan tien eri rakennekerrokset. Karkeammista maa-aineksista tehdään jakava kerros tulevan liikenteen kuormia kantamaan ja hienommista maa-aineksista kantava kerros päällysteen alle. Samalla tavalla historia on muodostanut Itsenäisyydentielle erilaisia kerrostumia. Pohjan muodostavat luonnon muovaamat Salpausselkä, pohjoisen Kivijärvi ja etelän alavat maat, nykyiset peltoaukeat. Jakavan kerroksen muodostavat menneet vuosisadat, Luumäen historian alkuvaiheet, hallitsijoiden vaihtumiset ja sotajoukkojen liikkeet. Kantava kerros kertoo oman itsenäisyytemme ajan historiaa, miten se saavutettiin ja mitä sen puolustamiseksi on tehty.  Näkyvä osa eli päällyste on nykyhetki. Tien eri kerrosten jäänteiden ja nykypäivän ympärille kietoutuu hämähäkin seitin omaisesti Itsenäisyydentien tarina, jonka jotkut osat tunnetaan paremmin ja osa on jo silottunut historian hämärään.

Itsenäisyydentien eri kerrostumien näkyvyys synnyttää mielikuvan huonokuntoisesta tiestä. Varottavien kuoppien ja päällystevaurioiden sijaan tie kutsuukin kulkijaa hidastamaan ja varaamaan aikaa tien historiaan tutustumiseen, pysähtymään tien varteen tai poikkeamaan hieman suoralta ajouralta, hetkeksi hiljentymään, seikkailemaan linnoitteissa tai nauttimaan kahvit matkan varrella.  Itsenäisyydentien tarinaan voi tutustua joko kerroksittain eli aikakausittain, horisontaalisesti eli tien linjaa pitkin kulkien tai yksittäisiä kohteita poimien.

Itsenäisyydentiehen liittyy myös paljon tarinoita eri aikakausilta ja joka paikkaan ei ole enää konkreettista mahdollisuutta tutustua. Historiallisia rakennuksia on purettu tai ne ovat yksityiskäytössä. Eri aikakausien linnoitteista on jäljellä vain maakuoppia tai kaivantoja, jotka eivät sellaisenaan pysty välittämään tietoa. Tarvitaan paikalle joko hyviä opasteita ja rakenteiden ennallistamista tai historiasta kertovia oppaita.

Tähän osioon on koottu muutamia tarinoita Itsenäisyydentien varrelta.