Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin toimialoihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elinolosuhteiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Neuvosto voi myös olla oma-aloitteinen oman toimialansa asioissa.

Vanhuspalvelu- ja Vammaispalvelulaissa säädetään ikääntyneen väestön palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnista sekä palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa säädöksissä tarkoitettujen asioiden valmistelussa.   

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

Neuvoston asettaminen

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumis - ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston kokoonpanosta ja valinnasta ei ole erityistä säätelyä, joten niistä voidaan päättää paikallisten olosuhteiden mukaan.

Kunnanhallitus asettaa Luumäen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston valtuustokausittain (eli joka neljäs vuosi). Se koostuu kunnan edustajasta, kunnan alueella toimivista ikäihmisten ja vammaistoimintaa harjoittavista järjestöistä, seurakunnan edustajasta sekä kutsuttavista asiantuntijajäsenistä. Osallistuvat järjestöt ja seurakunta valitsevat itse edustajansa neuvostoon. Järjestäytymiskokouksessaan neuvosto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.  

Vammais- ja vanhusneuvoston kokoonpano 2017–2021:

Inkeri Papp, puheenjohtaja, Kansalliset seniorit
Elsi Hyypiä, varapuheenjohtaja, Eläkeliitto, Luuumäen yhdistys
Katri Smolander, Luumäen seurakunta
Kari Tahvanainen, Sotaveteraanit
Päivi Kärmeniemi, Luumäen kunta, kunnanhallituksen edustaja
Jaakko Koivisto, Sydänyhdistys
Kristiina Olander-Salmi, Luumäen Reuma ja Tules kerho
Pasi Kyllönen, sihteeri