Nuorisovaltuusto

Luumäkeläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä Kuntalain 26 § mukaan. Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Se edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Ryhmä edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joiden arvioidaan olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Luumäellä nuorisovaltuustoon kuuluu  yläkoulu-, lukio- tai amk-taustaisia nuoria. Nuorisovaltuustolla on käytössään oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan.

Nuorisovaltuuston yhdyshenkilönä toimii nuorisotyön yhteisöpedagogi Sanna Montonen ja kummivaltuutettuna Juri Vuorinen. 

Nuorisovaltuuston jäsenet ajalle 2022-2023:

Jonna Huuhko, puheenjohtaja Lukion edustaja

Kerttu Tohmo, varapuheenjohtaja

Taavetti Ahvenainen

Rasmus Ahola

Iina Hermunen

Aleksi Rintamäki

Kale Aalto

Danylo Khodieiev

Lukion edustaja

Sampon edustaja

4H:n edustaja

Nuorisotilojen edustaja

Seurakunnan edustaja

Yläkoulun edustaja

Yläkoulun edustaja