Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on päättää ympäristöön liittyvistä asioista ja tehtävistä kunnassa.  Tehtäväalueita ovat ympäristönsuojelu, maa-ainesten ottamisen valmistelu ja valvonta sekä määriteltyjen lakien vastaavana ja valvovana viranomaisena toimiminen. Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, joka huolehtii rakennustoiminnan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalaisten etua, palveluiden laatua ja kustannusten kehittymistä yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluiden toteutumisessa seudullisessa ympäristötoimessa.

Luumäen ympäristölautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2017–2021:

Jari Sairanen, puheenjohtaja (varajäsen Jarkko Perälä)
Kaisu Suoknuuti, varapuheenjohtaja (varajäsen Anni Simola)
Milko Kiviranta (varajäsen Joakim Wainonen)
Timo Koivunen (varajäsen Kimmo Tamminen)
Emmi Suursalmi (varajäsen Terhi Karhu)

Kunnanhallituksen edustaja: Päivi Kärmeniemi