Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tilintarkastajan valinta, tilintarkastuskertomuksen käsittely ja kannanotto tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä.


Luumäen tarkastuslautakunta laatii vuosittain tarkastus- ja arviointikertomuksen, jossa se arvioi kunnan tilinpäätöstä sekä valtuuston toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista.

Luumäen tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2017–2021:

Rauno Vanhoja, puheenjohtaja (varajäsen Antero Paananen)
Katriina Ovaska, varapuheenjohtaja (varajäsen Virpi Nurmilaukas)
Linda Kiviluoma (varajäsen Tuija Suokas)
Virpi Kosonen (varajäsen Aino Korhonen)
Juha Rantakaulio (varajäsen Sami Karvanen)