Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaisesti Luumäen kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa.  Kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä edistää kuntalaisten osallistumista toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuusto tekee päätökset kaikissa Luumäen kannalta tärkeissä asioissa. Kunnanvaltuusto on myös strateginen, tavoitteellisesti toimiva johtoelin, joka linjaa ja hahmottaa pitkällä tähtäimellä Luumäen päämäärät ja tavoitteet.


Valtuusto valitsee johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt kunnanhallituksen ja lautakuntiin sekä päättää Luumäen kunnanhallituksen rakenteesta.

Luumäen kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa valtuustokokoukseen. Kokous pidetään kunnantalon valtuustosalissa ja kuntalaisilla on oikeus seurata kokousta ja päätöksentekoa. 

Luumäen nykyinen kunnanvaltuusto on valittu vuoden 2017 kuntavaaleissa. Sen toimintakausi käsittää vuodet 2017–2021.  Valtuustoon kuuluu 23 jäsentä.

Valtuustoa johtavat valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.  Luumäen kunnanvaltuuston toimintakauden 2017–2021 puheenjohtajana toimii Anne Marttila-Inkilä (kesk.) ja varapuheenjohtajina toimivat Kari Metsäkallio (kok.) ja Pentti Salenius (sd.).

Valtuuston pöytäkirjanpitäjä toimii hallintojohtaja. Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan sähköisessä muodossa kunnan verkkosivuilla osiossa Esityslistat ja pöytäkirjat. Ne ovat nähtävillä myös kirjastoissa niiden aukioloaikoina. Esityslistat toimitetaan kirjastoihin välittömästi niiden julkaisun jälkeen.  Pöytäkirjat ovat luettavissa nähtävilläolopäivästä alkaen.

Kunnanvaltuuston kokoonpano 2017–2021

Nykyiset valtuustopaikat jakaantuvat poliittisesti seuraavalla tavalla:
Suomen Keskusta (KESK) 13 valtuutettua
Kansallinen Kokoomus (KOK) 6 valtuutettua
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 3 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 valtuutettu

Nykyinen kunnanvaltuusto kokonaisuudessaan:

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Anne Marttila-Inkilä (kesk.), asiakkuuspäällikkö
I varapuheenjohtaja Kari Metsäkallio (kok.), DI, toimitusjohtaja
II varapuheenjohtaja Pentti Salenius (sd.), eläkeläinen.

Muut valtuuston jäsenet puolueittain:

Suomen Keskusta

Heikkilä Aki, yrittäjä, maanviljelijä
Huopainen Markku, maarakentaja
Karhu Asmo, maatalousyrittäjä, eläkeläinen
Kyllönen Tarja, lastentarhanopettaja
Laari Marja, maatalouslomittaja
Ovaska Katriina, terveydenhoitaja
Pylväläinen Anne, ruokapalvelutyöntekijä
Rämä Antti, maanviljelijä
Sairanen Jari, maanviljelijä
Suoknuuti Kaisu, eläkeläinen, yo-merkonomi
Taina Ville, työnjohtaja, yrittäjä
Vanhoja Rauno, MMK

Kansallinen Kokoomus

Karhu Terhi, TtM, toimintayksikön esimies            
Nuutinen Hanna, fysioterapeutti, hammashoitaja   
Pesu Antero, työpajaohjaaja
Tanskanen Ville, ekonomi, yrittäjä
Vuorinen Juri, varastopäällikkö

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Kärmeniemi Päivi, fysioterapeutti
Repo Hannu, aluepäällikkö

Suomen Kristillisdemokraatit

Reinilä Tuija, kotitalousopettaja