Kunnanjohtaja

Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Hänen tehtävänään on johtaa Luumäen kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa. Kunnanjohtajalla on päävastuu asioiden valmistelusta. Hän vastaa myös kunnan edunvalvonnasta ja kehittämisestä, seudullisesta yhteistyöstä, omistajapolitiikasta ja viestinnästä.


Luumäen kunnanjohtajana toimii Anne Ukkonen.