Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen vastuulla on huolehtia valtuuston päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Hallituksen tehtävänä on myös valvoa kunnan etua ja vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.


Luumäen kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet neljän vuoden välein. Siten yhden hallituksen toimikausi kestää neljä vuotta.  Jäsenet valitaan eri puolueista. Luumäen kunnanhallitus muodostuu yhdeksästä jäsenestä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Rämä (kesk.), I varapuheenjohtajana Juri Vuorinen (kok.) ja II varapuheenjohtajana Päivi Kärmeniemi (sd.)

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein kokoustamaan hallituksen kokoushuoneeseen kunnantalolle.

Kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtaja.  Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla osiossa Esityslistat ja pöytäkirjat. Ne ovat nähtävillä myös kirjastoissa niiden aukioloaikoina. Esityslistat toimitetaan kirjastoihin välittömästi niiden julkaisun jälkeen.  Pöytäkirjat ovat luettavissa nähtävilläolopäivästä alkaen.

Kunnanhallituksen kokoonpano 2017–2021

Nykyiset hallituspaikat jakaantuvat poliittisesti seuraavalla tavalla:
Suomen Keskusta (KESK) 5 jäsentä
Kansallinen Kokoomus (KOK) 3 jäsentä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 1 jäsen
   

Nykyinen kunnanhallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan:

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Antti Rämä (kesk.), maanviljelijä
I varapuheenjohtaja Juri Vuorinen (kok.), varastopäällikkö
II varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi (sd.), fysioterapeutti      

Muut hallituksen jäsenet puolueittain:

Suomen Keskusta

Heikkilä Aki, yrittäjä ja maanviljelijä
Karhu Asmo, maatalousyrittäjä
Laari Marja, maatalouslomittaja
Pylväläinen Anne, ruokapalvelutyöntekijä

Kansallinen Kokoomus

Nuutinen Hanna, fysioterapeutti, hammashoitaja
Pesu Antero, työpajaohjaaja