Kunnan johtoryhmä

Luumäen kunnan johtoryhmä muodostuu kunnanjohtajasta ja toimialajohtajista.


Johtoryhmän tehtävinä on sovittaa yhteen kunnan valmistelua ja toimintapolitiikkaa, valmistella koko kuntaa koskevia asioita ja edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Johtoryhmän vastuulla on myös huolehtia sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta.

Kunnan johtoryhmän kokoonpano:

Risto Alaheikka, kunnanjohtaja
Kaisa Kausto-Uski, hallintojohtaja
Erik Forstén, tekninen johtaja
Kai Könönen, sivistystoimenjohtaja