Linnoitustöitä ja Väliväylän uittoa -reitti

In English below.

Uudet Luumäen Itsenäisyydentien nähtävyyskohteet muodostavat Taavetin länsi- ja pohjoispuolelle noin 45 km pyöräilyreitin. Kaksi kohdetta on Huopaisenvirran vaellusreitillä. Kohteet kertovat II maailmasodan aikaisesta Hamina-Taavetti -linjasta, Jalkaväkirykmentti 16:n tekemistä linnoitteista ja esittelevät pätkän Väliväylää sekä kertovat sen tarinaa uittoreittinä ja viime sotien aikaisena vesiesteenä. Reitin voi kiertää haluamassaan suunnassa ja poimia matkan varrelta mielenkiintoisia paikkoja. Reittiä ei ole merkitty maastoon, katso tarkemmat sijannit kunkin kohteen kohdalta kartan alta. Matkan varrella voi Huopaisenvirran laavulla nauttia eväitä ja hetken hengähtää.

Huomioithan liikkuessasi muun liikenteen ja pysähdy turvalliseen paikkaan, pienemmillä teillä kulkee myös raskasta liikennettä. Autoille ei ole erikseen merkitty parkkipaikkoja kaikissa kohteissa. Pyörällä liikkuessasi huomioi, ettei Taavetin länsipuolella ole pyörätietä Vt6:n laidalla. Numeroilla merkityissä kohteissa on isot opastustaulut, kirjaimilla merkityissä pienet opastustaulut. Ruskealla värillä on merkitty JR 16:n kohteet.

Reitin kartta.

1. Taavetin linnoitus

1700-luvun Taavetin linnoituksella on oma esittelysivunsa, tutustu täältä

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

8. Itsenäsyydentien infotaulu, joka esittelee lisäksi Hamina-Taavetti -linjan

Itsenäisyydentie infotaulu.Taavetin länsipuolen levähdysalueilla sekä Haminaan johtavan Vt26 levähdysalueella on infotaulut, jotka kertovat sekä Itsenäisyydentiestä sekä Hamina-Taavetti -linjasta. Tätä puolustuslinjaan rakennettiin samanaikaisesti Salpalinjan kanssa viime sotien aikaan. Hamina-Taavetti -linja jäi kesken, mutta siitä on edelleen paljon maastossa näkyvillä. Linjan rakenteita on edelleen nähtävillä maastossa useassa paikassa. Levähdysalueen kohta oli tärkeä linnoituskohta, koska tässä kulkivat sekä rautatie ja maantie rinnakkain. 

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

F. Puntarin louhos

Puntarin louhos.Hamina-Taavetti -linjan rakennetun osuuden päätepiste on Puntarin Aitlahdessa, jonne ehdittiin louhia valmiiksi paikat ase- ja majoituskorsuja varten. Pyöräillen tai kävellen paikalle pääsee suoraan Vt6:n levähdysalueelta ja matkalla varrella näkee tehtyjä kaivantoja. Matkaa on reilu kilometri Ala-Kivijärven suuntaan. Autolla kulku Kelveläntien kautta. 

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

9. JR 16 muistomerkki

JR 16 muistomerkillä on oma esittelysivunsa, tutustu täältä. Maastossa olevia linnoitustöitä esitteleviä alakohteita on neljä.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

A. JR 16 Hietamies

Hietamiehen kiviesteet.Tämän alueen linnoitteet on tehnyt marraskuussa 1939 II Pataljoona. Nähtävissä on edelleen lohkotuista kivistä tehdyt esteet sekä suokaivannot. Linnoitteita on Hietamiehentien molemmin puolin.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

B. JR 16 Ruunalampi

Ruunalammen suokaivanto.Tämän alueen linnoitteet on tehnyt marraskuussa 1939 I Pataljoona. Nähtävissä on Ruunalammen suuntaan leveää suokaivantoa ja lyhyt pätkä kiviestettä Hiijärveen.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

C. Salmin silta

Salmin silta.Tällä kohtaa kulki Väliväylän uittoreitti ja paikalla oli uiton aikaan kaareva puusilta, jonka alta uittoalukset mahtuivat hinaamaan lauttoja. Sillan itäpuolella on havaittavissa maastoutuneita kaivantoja. Niiden tekoajan kohdasta ei ole varmuutta, mutta ne liittyvät puolustukseen ja Väliväylän käyttöön vesiesteenä. Opastustaulu on sillan itäpuolella ylempänä maastossa. Sillalla liikkuu myös rakasta liikennettä. Huomiothan se liikkuessasi.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

11. Huopaisenvirran laavu

Huopaisenvirran laavulla on oma esittelysivunsa, tutustu täältä.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

E. JR 16 Kukaslampi

JR 16 Kkukaslampi.Tämä alueen linnoitteet on tehnyt marraskuussa 1939 III Pataljoona. Nähtävissä on Raatjärvenlahden ja Kukaslammen väliselle kannakselle kaivettu panssari- eli suokaivantoa, joka erottuu maastossa leveänä siksak-mallisena ojana. Paikalle etelästä tultaessa Raitalantieltä on noin 200 metriä matkaa vaellusreitinpolkuraa pohjoiseen.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

10. Huopaisenvirran muistomerkki

Huopaisenvirran muistomerkillä on oma esittelusivunsa, tutustu täältä.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

D. JR 16 Perälä

Kivieste Kivijärven rannassa.Tämän alueen linnoitteet on tehnyt III Pataljoona, joka rakensi kiviestettä Kivijärven ja Kukaslammen väliselle kannakselle. Tuolloin rakennetut esteet olivat huomattavasti matalampia kuin Salpalinjalla. Kulku kohteelle veneenlaskupaikan kautta. 

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

 


“Fortification work and log floating” route 

The new attractions of Luumäki Itsenäisyydentie road form a 45 kilometers long cycling route to the west and north of Taavetti. There are two destinations on the Huopaisenvirta hiking trail. The sites tell the story of the Hamina-Taavetti line during World War II, the fortifications made by the Infantry Regiment 16 and present a section of the Väliväylä, as well as its story as a timber rafting route and a water barrier during the last wars. You can get around the route in the direction you want and pick up places of interest along the way. The route is not marked on the terrain, you can see more detailed locations for each destination under the map. Along the way, you can enjoy snacks and rest for a while in the Huopaisenvirta lean-to. 

When cycling, please pay attention to other traffic on the route and only stop in a safe place, on smaller roads there is also heavy traffic. There are no separate parking spaces for cars at all locations. As you ride your bike, note that there is no bike path on the west side of Highway 6 on the west side of Taavetti. Attractions marked with numbers have large information boards, and attractions marked with letters have smaller information boards. 

Map of the cycling route.

1. Taavetti Fortress 

The 18th century Taavetti Fortress has its own introduction page, check it out here

The place on a terrain map

Google maps driving directions

8. The Itsenäisyydentie road information board, which also presents the Hamina-Taavetti line 

There are information boards in the rest areas on the west side of Taaveti and in the rest areas of Highway 26 leading to Hamina, which tell about both the Itsenäisyydentie road and the Hamina-Taavetti line. This line of defense was built at the same time as Salpaline during the last wars. The Hamina-Taavetti line was interrupted, but much of it is still visible in the terrain. The resting area was an important fortification point, as both the railway and the road ran side by side here. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

F. Puntari quarry 

The end point of the built section of the Hamina-Taavetti line is in Puntari's Aitlahti, where the sites for weapons and accommodation dugouts were excavated. By bike or on foot, you can get to the quarry directly from the rest area of ​​Highway 6 and along the way you can see the ditches made. The distance is just over a kilometer in the direction of Ala-Kivijärvi. By car via Kelveläntie.  

The place on a terrain map

Google maps driving directions

9. Infantry Regiment 16 monument 

The Infantry Regiment of 16 Monuments has its own presentation page, check it out here. There are four sub-sites presenting fortification work in the terrain. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

A. Infantry Regiment 16 Hietamies 

The fortifications of this area were made in November 1939 by the 2nd Battalion. Obstacles made of blocked stones and swamp ditches can still be seen. There are fortifications on both sides of Hietamiehentie. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

B. Infantry Regiment 16 Ruunalampi 

The fortifications of this area were made in November 1939 by the 1st Battalion. You can see a wide swamp in the direction of Ruunalampi and a short section of rock in Hiijärvi. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

C. Salmi bridge 

At this point, the log floating route of the Väliväylä passed and there was a curved wooden bridge at the time. Under the bridge there passed ships towing log ferries. To the east of the bridge are noticeable trenches that have been terrained. There is no certainty as to when they will be made, but they relate to defense and the use of the Väliväylä as a water barrier. The information board is on the east side of the bridge higher up in the terrain. The bridge also has beloved traffic. Please note this when moving around the area. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

11. Huopaisenvirta lean-to 

Huopaisenvirta lean-to has its own presentation page, check it out here

The place on a terrain map

Google maps driving directions

E. Infantry Regiment 16 Kukaslampi 

The fortress of this area was made in November 1939 by the 3rd Battalion. An armored trench dug on the isthmus between Raatjärvenlahti and Kukaslampi can be seen, which stands out in the terrain as a wide zigzag-shaped ditch. Coming from the south from Raitalantie, there is about a 200-meter hiking trail to the north. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

10. Huopaisenvirta monument 

Huopaisenvirta monument has its own presentation page, check it out here

The place on a terrain map

Google maps driving directions

D. Infantry Regiment 16 Perälä 

The fortifications of this area have been made by the 3rd Battalion, which built a stone barrier on the isthmus between Kivijärvi and Kukaslampi. The barriers built at that time were considerably lower than on the Salpa line. Access to the destination via the boat landing place. 

The place on a terrain map

Google maps driving directions