JR 16 muistomerkki

Paikka maastokartalla/The place on a terrain map

Google maps ajo-ohjeet/Google maps driving directions

In English below.

Vuoden 2019 lokakuussa pystytettiin Hietamiehen kylään Jalkaväkirykmentti 16:n uusi muistomerkki kertomaan Luumäen alueella vuoden 1939 lopulla tehdyistä linnoitustöistä. Muistomerkin pystytti Pajarin Poikien Perinneyhdistys Ry yhdessä Luumäen kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Muistomerkin yhteydessä on Leo Venäläisen tekemä puinen sotilasveistos sekä infotaulu. Paikalla on myös tilava parkkipaikka. 

JR 16 muistomerkki.Jalkaväkirykmentti 16 perustettiin 13.–18.10.1939 Tampereella pääosin Pohjois-Hämeen reserviläisistä. Rykmentti kuului 6. Divisioonaan, joka sai tehtäväkseen ryhmittyä päämajan reserviksi Pulsa-Luumäki-Taavetti-Kaipiainen-Utti-alueelle. Rykementin komentajana toimi everstiluutnantti Aaro Pajari ja sen miesvahvuus oli noin 3000 sotilaista.  

Perustamisen jälkeen rykmentti siirrettiin junakuljetuksin Taavetin asemalle. Täältä se majoittui aluksi  rautatien eteläpuolelle Heimala-Luotola-Patolahti alueella. Lokakuun lopussa rykmentti siirtyi linnoitustöihin rautatien pohjoispuolelle Kivijärven ja Hietamiehen väliselle alueelle.  Pääpaino linnoitustöillä oli panssariesteiden rakentamisella. Lisäksi rakennettiin asemat teiden kohdalle ja niihin konekiväärien asemia sekä ampumakuoppia ja taisteluhaudan pätkiä. Linnoitustöissä oli päivittäin noin kolmannes rykmentistä muiden ollessa erilaisissa koulutus- ja harjoitustapahtumissa.

Talvisodan sytyttyä rykmentti sai käskyn 5.12. siirtyä rautateitse Kaitjärven ja Taavetin asemilta Värtsilään ja sieltä edelleen marssien suoraan torjuntataisteluihin Osasto Talvelan osana Tolvajärvelle.

Muistomerkillä olevan päätaulun lisäksi kesäksi 2020 on tulossa maastoon linnoituskohteita esittelevät taulut ja ne muodostavat yhdessä Väliväylän uittoon liittyvien kohteiden kanssa noin 45 km reitin. 


Monument of the Infantry Regiment 16 

In October 2019, a new monument to the Infantry Regiment 16 was erected in the village of Hietamies to tell about the fortification work in the Luumäki area at the end of 1939. The monument was erected by the Pajarin Poikien Perinneyhdistys Ry association together with the municipality of Luumäki and other local operators. In connection with the monument, there is a wooden military sculpture by Leo Venäläinen and an information board. There is also a spacious car park. 

The Infantry Regiment 16 was founded in Tampere between 14 and 18 October 1939, mainly by reservists from Northern Häme. Infantry Regiment 16 was part of the 6th Division, which was placed in the reserve of the military base. The regiment was commanded by Lieutenant Colonel Aaro Pajari and had a strength of about 3,000 soldiers. 

After its establishment, the regiment was transferred by train to Taavetti station. From there it initially stayed south of the railway in the Heimala-Luotola-Patolahti area. At the turn of October and December, the regiment marched to the northern side of the railway and settled in the area between Lake Kivijärvi and the Village of Hietamies and started fortification work. The main emphasis in the fortification work was on the construction of armored barriers. In addition, stations were built on the roads, including machine gun stations and shooting ranges and battle grave fragments. There was about a third of the regiment in the fortification work every day, while the rest were in various training and rehearsal events. 

After the start of the Winter War, the regiment received an order on December 5th to transfer by rail from Kaitjärvi and Taavetti stations to Värtsilä and from there onwards to direct combat battles as part of Department Talvela to Tolvajärvi.