Yleinen katselmus taajama-alueella

Ympäristölautakunta suorittaa 2.6.2022 Taavetin ja Jurvalan taajama-alueiden

YLEISEN KATSELMUKSEN

Katselmuksen perusteella tehdään kirjalliset huomautukset niiden kiinteistöjen haltijoille, joiden rakennukset tai rakennusten ympäristö eivät täytä terveellisyyden, lujuuden ja paloturvallisuuden vaatimuksia tai aiheuttavat epäsiisteyttä ja rumentavat ympäristöään.

Samoin voidaan antaa huomautuksia ja määräyksiä rakennuspaikan rakentamattoman osan istuttamisesta tai luonnonmukaisena säilyttämisestä, rakennuspaikan aitaamisesta ja sen käyttämisestä puu- tai muuna tavaran varastopaikkana.

 

Luumäki 5.5.2022

Luumäen ympäristölautakunta