VT6 pohjoispuolen asemakaavan kumoamista koskeva ehdotus nähtävillä 12.3. – 13.4.2020

Kunnanhallitus on 2.3.2020 § 39 päättänyt asettaa VT6 pohjoispuolen asemakaavan kumoamista koskevan kaavaehdotuksen MRA:n 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävänä 12.3. – 13.4.2020  oheisissa liitteissä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävänäoloajan päättymistä Luumäen kunnanhallitukselle kunta@luumaki.fi  tai os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavan laatija maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, 040 835 7826, hirvikallio.consulting@gmail.com sekä Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén 040 844 5593, erik.forsten@luumaki.fi.

Luumäellä 11.3.2020
Luumäen kunnanhallitus