Rantaosayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä 28.1. - 1.3.2021

Kunnanhallituksen 18.1.2021 § 6 päätöksen mukaisesti Luumäen rantaosayleiskaavan muutosta Tuohtiaisella tilaa Kivinuokka 441-420-1-233 koskevat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.1. – 1.3.2021  (MRA 19 §).

Asiakirjat ovat nähtävinä oheisina liitteinä sekä Luumäen pääkirjastossa osoitteessa Virastotie 2, Taavetti.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänäoloajan päättymistä Luumäen kunnanhallitukselle

  • sähköpostilla osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai
  • postitse osoitteella Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Lisätietoja antavat tarvittaessa

Luumäellä 21.1.2021

Luumäen kunnanhallitus