Pihlajaniemen asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2019 § 146 päättänyt asettaa Pihlajaniemen asemakaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL:n 65 § ja MRA:n 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 5.9. – 7.10.2019 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla os. Linnalantie 33,54500 TAAVETTI sekä oheisissa liittetiedostoissa.

Ehdotusta koskevat muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana 7.10.2019 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle kunta@luumaki.fi tai os. Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavan laatija DI Jarmo Mäkelä, 0400 220 082, jarmo.makela@karttaako.fi sekä Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén 040 844 5593, erik.forsten@luumaki.fi.

 

Luumäellä 4.9.2019
Luumäen kunnanhallitus